Waarom een Vaste Lasten Pakket

Veel Nederlanders maken zich iedere maand zorgen of ze hun vaste lasten wel op tijd kunnen betalen. Ze kampen met financiële stress, maar krijgen geen of beperkte hulp. Tegelijkertijd maken leveranciers van vaste lasten hoge kosten om alsnog de maandelijkse betalingen binnen te krijgen. Soms met succes, maar de kans is groot dat iemand daarna weer in achterstand komt. Onderliggende problemen worden bij beginnende schulden zelden structureel aangepakt. De meeste mensen komen pas in beeld bij hulpinstanties of gemeentes als er al flinke schulden zijn ontstaan.  

 

Maar… op een relatief eenvoudige manier kunnen we het tij keren voor een grote groep mensen. Door samen te werken met alle verschillende partijen zorgen we ervoor dat de vasten lasten op tijd worden betaald, verlagen we de financiële stress en voorkomen we dat mensen problematische schulden opbouwen. Hierdoor krijgen mensen ze de ruimte om hun leven op te pakken en onderliggende problemen op te lossen.

Consument
Mensen in financiële stress krijgen rust, overzicht en financiële ruimte
Lees meer ›

De Nederlandse economie draait goed, maar tegelijkertijd hebben onverminderd veel Nederlanders elke maand moeite om rond te komen. Het ontbreekt hen aan overzicht en zij hebben vaak te kampen met financiële stress. Slechts een klein deel van deze groep mensen is in beeld bij officiële hulpinstanties. De rest is op zichzelf aangewezen. Vaak is er sprake van onderliggende problemen.

 

Het Vaste Lasten Pakket neemt een groot deel van de financiële stress weg en biedt mensen daarmee de ruimte en rust om onderliggende problemen aan te pakken en te bouwen aan een financieel stabiele toekomst. Deelname aan het Vaste Lasten Pakket betekent dat de maandelijkse betalingen voor de belangrijkste vaste lasten gereserveerd worden. Zo hebben deelnemers direct zicht op wat ze de rest van de maand te besteden hebben én hebben ze minder kopzorgen omdat de vaste lasten gewoon op tijd betaald worden. Daarnaast ontvangen deelnemers korting op hun vaste lasten. Ook kunnen ze, waar nodig, doorverwezen worden naar passende hulp.

Leveranciers
Productleveranciers krijgen hogere garantie op betalingen en klantbehoud
Lees meer ›

Wanneer een klant zijn vaste lasten niet betaalt, loopt de leverancier in kwestie inkomsten mis. Maar dat is niet het enige. De meeste leveranciers behandelen klanten in achterstand in eerste instantie zelf. Dat gaat gepaard met hoge incassokosten. In het ergste geval moet afscheid genomen worden van een klant. Dan krijgt de leverancier te maken met hoge afschrijvingen, bijvoorbeeld voor energieafsluiting, woninguitzetting, woningverkoop of afschrijven van openstaande schulden. 

 

De centrale afschrijving van vaste lasten geeft productleveranciers meer zekerheid dat ook ‘risicovolle’ klanten op tijd blijven betalen. Dat drukt de incassokosten, voorkomt dat afscheid genomen moet worden en bespaart de bijkomende afschrijvingskosten. Voor de leveranciers zelfs een reden om extra financieel voordeel te bieden aan de deelnemers van het pakket in de vorm van een korting. 

Gemeenten
Gemeentes bereiken mensen eerder en voorkomen hoge maatschappelijke kosten
Lees meer ›

De verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening ligt in Nederland bij de gemeente. Op dit moment bereiken de meeste gemeentes maar een klein deel van de mensen met financiële problemen. De mensen die zelf bij de gemeente aankloppen voor hulp, hebben vaak al te maken met hoge schulden. En dat is zonde, want als mensen vroeg geholpen worden kan erger vaak worden voorkomen. 

 

Het Vaste Lasten Pakket stelt het gemeentes in staat een doelgroep die nu vaak te lang buiten beeld blijft, eerder te helpen. Het is gericht op mensen met beginnende schulden of lichte financiële problemen. Zo wordt het ingezet als preventiemiddel, om te voorkomen dat mensen problematische schulden opbouwen. Daarnaast wordt het aangeboden aan mensen die uitstromen uit schuldhulpverlening, als onderdeel van nazorg. Wanneer deze mensen uit de schuldhulpverlening gehouden kunnen worden levert dat gemeentes een flinke kostenbesparing op.

Zo werkt het Vaste Lasten Pakket

 

Hoe worden deelnemers aan het Vaste Lasten Pakket geselecteerd? Wat moet er allemaal gebeuren als een deelnemer instapt? Hoe worden betalingen geborgd? Hoe lang is het Vaste Lasten Pakket beschikbaar? En wat we doen zodra iemand toch in achterstand dreigt te komen? Dit en meer lees je hier.


  • Licht risicovolle doelgroep: Het Vaste Lasten pakket is er voor mensen met beginnende schulden, die nog niet in beeld zijn bij schuldhulpverlening. Een tweede doelgroep bestaat uit mensen die uitstromen uit schuldhulpverlening. Deze laatste groep heeft in het algemeen een verhoogde kans op terugval. Het Vaste Lasten Pakket maakt dan onderdeel uit van de nazorg.

 

  • Deelname via toeleiders: Niet iedereen kan zomaar deelnemen aan het Vaste Lasten Pakket. Mensen komen in aanmerking via doorverwijzing, bijvoorbeeld door schuldhulpverlening, het UWV of achterstandsafdelingen van bedrijven. Door samenwerking met professionele toeleiders die contact hebben met deelnemers, hoeft er geen separate marketing en selectie opgetuigd te worden.

 

  • Vaste doorooptijd met duidelijk doel: Deelname is tijdelijk en in principe geldt een looptijd van 2-3 jaar. Na die periode moet een deelnemer weer zelfstandig zijn financiën kunnen regelen. In sommige gevallen kan de periode dat iemand deelneemt worden verlengd. Tijdens de looptijd vragen we deelnemers doelen te stellen. Dit kan financieel zijn, maar ook in vaardigheden.

 

  • Automatische reservering: In het Vaste Lasten Pakket worden de betalingen van vaste lasten centraal geregeld. Voor deelnemers betekent dat concreet dat de vaste lasten na ontvangst van het inkomen automatisch gereserveerd worden. Daarna blijft een bedrag vrij om te besteden aan andere dingen. Zo weten deelnemers precies hoeveel ze uit kunnen geven.

  • Financieel voordeel: Deelnemers ontvangen een financieel voordeel op hun vaste lasten. Daardoor houden ze iedere maand iets meer over. Het financieel voordeel is enerzijds opgebouwd uit de bijdrage die productleveranciers per deelnemer leveren. Anderzijds wordt er ook gekeken hoe deelnemers eventueel meer kunnen besparen door goedkopere producten (bij dezelfde leverancier) af te nemen. 

  • Deelnemer blijft bij eigen productleverancier: Het Vaste Lasten Pakket werkt samen met zoveel mogelijk leveranciers van ‘vaste laten producten’ zoals de zorgverzekering, hypotheek/huur, energie, water, internet/TV/mobiel en enkele basisverzekeringen. Het uitgangspunt is dat deelnemers zo veel mogelijk bij hun huidige productleveranciers blijven wanneer zij instappen in het Vaste Lasten Pakket. Om dat te realiseren zorgen wij ervoor dat de deelnemende leveranciers samen een marktdekking van 60 - 80% per categorie hebben.

  • Eerste hulp bij achterstand: De centrale betaling en korting op de vaste lasten, biedt deelnemers aan het Vaste Lasten Pakket financiële ruimte en mentale rust. Daardoor neemt de kans toe dat zij hun vaste lasten op tijd blijven betalen. Wanneer er toch (weer) financiële problemen ontstaan zal de organisatie achter het Vaste Lasten Pakket zorgen voor snelle signalering en doorverwijzing naar (schuld)hulp.

  • Eén contactpersoon voor alles: Deelnemers worden gekoppeld aan een vaste behandelaar. De behandelaar fungeert als eerste aanspreekpunt, begeleidt hen bij de overstap naar het pakket en organiseert eventuele begeleiding tijdens deelname. Ook kan de behandelaar deelnemers doorverwijzen naar hulp.

  • Een stichting: De organisatie van het Vaste Lasten Pakket valt onder de stichting het vaste lasten pakket. Zij zal nauw samenwerken met een contractbeheerder en technologie partner voor de uitvoer en ontwikkeling van ondersteunende functionaliteiten.

lees meer

Het verhaal van Saphira

Dit is Saphira, 35 jaar en zeer actief bij de lokale en regionale politiek. Daarnaast is zij voorlichter op de thema’s armoede, GGZ en LHBTI. Saphira weet als geen ander hoe is het om met weinig geld rond te moeten komen. Lange tijd vond ze het moeilijk om over haar financiële situatie te praten, maar nu is ze daar heel open over. Saphira denkt dat het Vaste Lasten Pakket een grote rol kan spelen in het verder doorbreken van dat taboe. Zeker wanneer het preventief ingezet wordt en gericht is op mensen met beginnende problemen. Maar het belangrijkste is de rust die het Vaste Lasten Pakket oplevert.

Lees meer ›

Op de hoogte blijven van
Het Vaste Lasten Pakket?

Meld je aan voor updates

Ja graag!

Vul het formulier in en wij reageren indien mogelijk


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je aanmelding. Je hoort van ons zodra we een update hebben.

Doe ook mee! Ook partner worden ›