Waarom een Vaste Lasten Pakket?

Veel Nederlanders maken zich iedere maand zorgen of ze hun vaste lasten wel op tijd kunnen betalen. Ze kampen met financiële stress, maar krijgen daar vaak geen hulp bij. Tegelijkertijd maken leveranciers hoge kosten om alsnog de maandelijkse betalingen binnen te krijgen. Soms met succes, maar er is een kans dat iemand daarna weer in achterstand komt. Onderliggende problemen worden bij beginnende betaalproblemen vaak niet echt structureel aangepakt. En de meeste mensen komen pas in beeld bij hulpinstanties of gemeentes als er al flinke schulden zijn ontstaan.  

 

Maar… op een relatief eenvoudige manier kunnen we het tij keren voor een grote groep. Door samenwerking met verschillende partijen zorgen we ervoor dat de vaste lasten op tijd worden betaald, verlagen we de financiële stress en voorkomen we dat problematische schulden worden opgebouwd. Hierdoor krijgen mensen de ruimte om hun leven op te pakken en kunnen onderliggende problemen worden opgelost.

Consument
Mensen in financiële stress krijgen meer rust, overzicht en ruimte in de portemonnee
Lees meer ›

Hoe goed of slecht het ook gaat met de Nederlandse economie, veel Nederlanders hebben elke maand moeite om rond te komen. En door snel stijgende prijzen van bijvoorbeeld energie en producten in de supermarkt dreigen de komende tijd nog veel meer mensen in de problemen te komen. Vaak ontbreekt het mensen aan overzicht of hebben ze daardoor financiële stress. Maar een klein deel van deze groep mensen is in beeld bij officiële hulpinstanties. De rest is op zichzelf aangewezen. En vaak is er sprake van onderliggende problemen, maar stress maakt het moeilijk om daarmee aan de slag te gaan.

 

Het Vaste Lasten Pakket neemt financiële stress weg en biedt mensen meer ruimte en rust om problemen aan te pakken en zo te bouwen aan een financieel stabiele toekomst. Deelname aan het Vaste Lasten Pakket betekent dat je overzicht hebt van je maandelijkse betalingen voor de belangrijkste vaste lasten, zodat je ook weet welk bedrag aan andere zaken kan worden uitgegeven. Zo hebben deelnemers direct zicht op wat ze de rest van de maand te besteden hebben én hebben ze minder zorgen of de vaste lasten wel op tijd betaald worden. Ook wordt door middel van een bespaarcheck gekeken of er geld bespaard kan worden op de huidige vaste lasten. Als het nodig is worden mensen ook geholpen om andere passende hulp te vinden. 

Leveranciers
Productleveranciers krijgen meer zekerheid over de betalingen en klantbehoud
Lees meer ›

Wanneer een klant zijn vaste lasten niet betaalt, loopt de leverancier in kwestie inkomsten mis. Maar dat is niet het enige. De meeste leveranciers behandelen klanten in achterstand in eerste instantie zelf. Dat gaat gepaard met hoge incassokosten. In het ergste geval moeten ze afscheid nemen van de klant. Vooral heel naar voor de klant die het overkomt. Maar ook de leverancier krijgt te maken met klantverlies en hoge afschrijvingen, bijvoorbeeld voor energieafsluiting, woninguitzetting, woningverkoop of afschrijven van openstaande schulden. 

 

De centrale betaling van de vaste lasten geeft de leveranciers meer zekerheid dat ook ‘risicovolle’ klanten op tijd blijven betalen. Dat drukt de incassokosten, voorkomt dat afscheid genomen moet worden en bespaart bijkomende afschrijvingskosten. Voor de leveranciers kan dit een reden zijn om bij te dragen aan het extra financieel voordeel dat de deelnemers van het pakket maandelijks ontvangen. Ook geven leveranciers hiermee invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en ambitie, om schulden te helpen verkleinen. 

Gemeenten
Gemeentes bereiken mensen eerder en voorkomen hoge maatschappelijke kosten
Lees meer ›

De verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening ligt in Nederland bij de gemeente. Op dit moment bereiken de meeste gemeentes maar een klein deel van de mensen met financiële problemen. De mensen die zelf bij de gemeente aankloppen voor hulp hebben vaak al flink hoge schulden. En dat is zonde, want als mensen eerder geholpen worden kan erger vaak worden voorkomen. 

 

Het Vaste Lasten Pakket stelt gemeentes in staat een doelgroep die nu vaak te lang buiten beeld blijft, eerder te helpen. Het is gericht op mensen met beginnende schulden of lichte financiële problemen. Zo wordt het ingezet als preventiemiddel, om te voorkomen dat mensen problematische schulden opbouwen. Daarnaast wordt het aangeboden aan mensen die uitstromen uit schuldhulpverlening, als onderdeel van de 'nazorg'. Wanneer deze mensen uit de schuldhulpverlening gehouden kunnen worden levert dat gemeentes een flinke kostenbesparing op.

Zo werkt het Vaste Lasten Pakket

 

Hoe worden deelnemers voor het Vaste Lasten Pakket bereikt? Wat moet er allemaal gebeuren als een deelnemer instapt? Hoe worden betalingen georganiseerd? Hoe lang is het Vaste Lasten Pakket beschikbaar? En wat doen we als iemand toch in achterstand dreigt te komen? Dit en meer lees je hier.


  • Voor mensen met geldzorgen en beginnende problemen: Het Vaste Lasten Pakket is er voor mensen met beginnende problemen, die nog niet in beeld komen voor schuldhulpverlening. Een tweede doelgroep bestaat uit mensen die uitstromen uit schuldhulpverlening. Deze laatste groep heeft in het algemeen een verhoogde kans op terugval. Het Vaste Lasten Pakket maakt dan onderdeel uit van de 'nazorg'.

 

  • Deelname via toeleiders: Niet iedereen kan zomaar deelnemen aan het Vaste Lasten Pakket. Mensen worden op het Vaste Lasten Pakket gewezen door 'toeleiders': dit zijn partners waar we mee samenwerken. Denk aan gemeenten (afdelingen van werk & inkomen, schuldhulp- en financiële dienstverlening),  maatschappelijke partners (bijvoordeeld jongerenorganisaties, wijkteams), sociale werkgevers (die leer-/werkervaringsplaatsen bieden) of onze vaste lasten partners (energiebedrijf, woningcorporaties, etcera) . Door samenwerking met deze toeleiders die contact hebben met de doelgroep is een groot 'marketing' budget niet nodig en komt het VLP terecht bij de mensen voor wie het bedoeld is. En als menden via mond-tot-mondreclame zelf de weg naar ons weten te vinden: ook prima natuurlijk! 

 

  • Uitgebreide intake: Na aanmelding neemt een medewerker van de servicedesk contact op om een overzicht te maken van de inkomsten en uitgaven. Deze intake bestaat uit verschillende afspraken. Tijdens een besparingscheck wordt gekeken of er meteen al bespaard kan worden op de uitgaven. Als het nodig is wordt er ook een schuldenoverzicht opgesteld. De servicedesk kan helpen om met de schuldeiser een passende betalingsregeling te treffen. Als er een inkomensondersteunende regeling nodig is, of er een andere maatschappelijke organisatie ondersteuning kan bieden, dan helpt de servicedesk bij deze aanvraag of doorverwijzing.

 

  • Variabele looptijd: Deelname is tijdelijk, in principe geldt een looptijd van 1 jaar. Na die periode zou een deelnemer weer zelfstandig zijn financiën moeten kunnen regelen. Als er na het eerste jaar behoefte is om te verlengen, dan kan dat! 

 

  • Eerste hulp bij achterstand: De centrale betaling en korting op de vaste lasten biedt deelnemers aan het Vaste Lasten Pakket financiële ruimte en mentale rust. Daardoor neemt de kans flink toe dat zij hun vaste lasten elke maand op tijd blijven betalen. Wanneer er toch onverhoopt een financieel probleem dreigt te ontstaan zal de organisatie achter het Vaste Lasten Pakket zorgen voor snelle signalering, zoeken naar een oplossing of een snelle doorverwijzing naar (schuld)hulp.

  • Centrale Servicedesk: Deelnemers kunnen met hun vragen terecht bij de centrale servicedesk. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor (kandidaat-)deelnemers, begeleiden hen bij de overstap naar het pakket en organiseren eventuele ondersteuning tijdens deelname. Ook kunnen ze deelnemers doorverwijzen naar hulp als dat nodig is. Toeleiders kunnen met hun vragen ook bij de servicedesk terecht. De servicedesk is op woensdagen, donderdagen en vrijdagen te bereiken tussen 10:00 en 15:00 via 0800 313 0303, of via servicedesk@vastelastenpakket.nl. 

  • Een stichting: De organisatie van het Vaste Lasten Pakket valt onder de Stichting Vaste Lasten Pakket, een stichting zonder winstoogmerk. De stichting werkt nauw samen met de vaste lasten partners, technologiepartners en toeleiders, om samen met hen het vaste lasten pakket te realiseren en steeds beter te maken.

 

  • Privacy: Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze deelnemers. Er worden niet meer gegevens uitgewisseld dan nodig is met bijvoorbeeld gemeentes of met de vaste lasten partners om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Als de stichting wettelijk verplicht is om (nadere) afspraken over de uitwisseling van gegevens te maken, dan zorgen we daarvoor. Meer weten over hoe de Stichting Vaste Lasten Pakket met persoonsgegevens omgaat? Hier vind je onze privacyverklaring.
lees meer

Het verhaal van Saphira

Dit is Saphira, 35 jaar en zeer actief bij de lokale en regionale politiek. Daarnaast is zij voorlichter op de thema’s armoede, GGZ en LHBTI. Saphira weet als geen ander hoe is het om met weinig geld rond te moeten komen. Lange tijd vond ze het moeilijk om over haar financiële situatie te praten, maar nu is ze daar heel open over. Saphira denkt dat het Vaste Lasten Pakket een grote rol kan spelen in het verder doorbreken van dat taboe. Zeker wanneer het preventief ingezet wordt en gericht is op mensen met beginnende problemen. Maar het belangrijkste is de rust die het Vaste Lasten Pakket oplevert.

Lees meer ›

Op de hoogte blijven van
Het Vaste Lasten Pakket?

Meld je aan voor updates

Ja graag!

Vul het formulier in en wij reageren indien mogelijk


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je aanmelding. Je hoort van ons zodra we een update hebben.

Doe ook mee! Aanmelden ›