20-12-2019

Kerstgroet en vooruitblik

Per 1 januari 2020 wordt Soler Berk, één van de initiatiefnemers van het Vaste Lasten Pakket, directeur van de Stichting Vaste Lasten Pakket. In een kerstgroet blikt hij terug en kijkt vooruit naar het nieuwe jaar.

 

Vrienden, partners en geïnteresseerden van het Vaste Lasten pakket,

 

Namens het team van Stichting Vaste Lasten Pakket wens ik jullie in de eerste plaats hele fijne dagen toe, samen met jullie naasten, vrienden en dierbaren.

 

Bijna één jaar Stichting Vaste Lasten Pakket

Stichting Vaste Lasten Pakket bestaat komende januari één jaar. Maar feitelijk zijn we, samen met velen van jullie, al zo’n kleine twee jaar op reis om in gezamenlijkheid en met veel inzet de mogelijkheid te creëren om meer mensen rust en overzicht te bieden rond hun financiën. Ik geloof erin dat veel mensen daar best een handje bij geholpen mogen worden. Vaak is er maar een klein beetje hulp (of eerder een zetje) voor nodig om iemand financieel redzaam te houden. Maar juist van de mensen met de minste bureaucratische vaardigheden wordt verwacht dat zij zelf hun weg weten te vinden. Ons systeem is ingericht op zelfredzaamheid, maar in de praktijk wordt de druk voor hen hoog opgevoerd en is 100% zelfredzaamheid voor velen helemaal niet haalbaar.

 

Daarom is twee jaar geleden besloten om een nieuw concept te ontwikkelen: het Vaste Lasten Pakket. We willen daarmee mensen met beginnende schulden helpen met het betalen en ook verlagen van de vaste lasten. 


 

We werken daarbij vanaf start intensief samen met verschillende mensen die zelf ervaring hebben met deze problemen en met meerdere samenwerkingspartners. En we kregen financiële steun van het ministerie van SZW, Fonds 1818, Independer Foundation en de Rabobank Foundation.

 

Van concept naar uitvoering: het taboe van beginnende schulden doorbreken

Het afgelopen jaar wierp de gemeente Den Haag zich op om als eerste gemeente met ons het Vaste Lasten Pakket van concept naar uitvoering te brengen. We hebben in deze samenwerking de processen verder uitgedacht, trainingen ontwikkeld voor professionals, communicatie-uitingen gemaakt om deelnemers te ‘verleiden’ gebruik te maken van het VLP. Samen met partners en de gemeente bekeken we wat de voorwaarden moesten zijn om gebruik te kunnen maken van het VLP. Er is veel werk verzet en enorm veel geleerd. Maar…zonder dat je er erg in hebt, verlies je jezelf in processen, systemen en regelgeving en begin je te lijken op een soort van schuldhulpverlening.

En dat was nu net niet de bedoeling…

 

Zo’n jaar leert mij (als dromer van nature) toch weer hoe weerbarstig de werkelijkheid kan zijn. Preventie blijft een lastig onderwerp, omdat mensen zelf vaak helemaal nog niet zo’n idee hebben (of willen toegeven) dat ze wat ondersteuning nodig hebben bij hun financiën. In de communicatie over het Vaste Lasten Pakket moet de gebruiker dan ook centraal staan, de toon positief zijn en vooral niet stigmatiserend. Eerder taboedoorbrekend: het VLP is handig en slim, iets dat jij en ik zelf ook zouden willen! Al met al sluiten we dit pilotjaar af met veel geleerde lessen, die de koers voor 2020 en verder bepalen.

 

Een andere koers: meer klant, minder systeem, andere wervingsaanpak

Vanuit de lessen van het afgelopen jaar hebben we als Stichting Vaste Lasten Pakket besloten om de koers in het komende jaar te verleggen. We hebben in overleg met de Gemeente Den Haag gekozen voor een nog meer klantgerichte benadering, intensiever samenwerking met maatschappelijke organisaties en een gebruiksvriendelijker en meer schaalbaar proces. Dit alles zullen we meer gaan coördineren vanuit de stichting zelf, waar ik persoonlijk leiding aan zal geven. Hieronder kun je lezen wat het nieuwe proces inhoudt.

 

Gebruiker centraal: samen hebben we de oplossing

Eén van de geleerde lessen van dit jaar is dat de samenwerking met gemeenten superbelangrijk is. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat we vanuit het preventiedoel juist willen voorkómen dat de mensen aankloppen bij de gemeente. Om mensen eerder te bereiken, al vóórdat er grotere schulden zijn, moeten we ook andere wegen bewandelen. Daarom gaan we nog veel meer inzetten op samenwerking met maatschappelijke organisaties en initiatieven, met werkgevers, woningbouwcoöperaties, zorginstellingen en andere vaste lasten partners. Samen met hen kunnen we het VLP inzetten voor hun klanten, huurders en werknemers, om de betalingen van vaste lasten gemakkelijker te maken. Zo zetten we in op preventie, zonder stigmatiserend te zijn. Daarnaast zetten we komend kwartaal ook de deur meer open om deelnemers rechtstreeks te bereiken, door de website meer te richten op gebruikers, en door inzet van sociale media.

 

Proces simpeler, sneller en gemakkelijker maken, vooral voor de klant

Een andere belangrijke les is dat de aanmelding voor deelname zo simpel mogelijk moet zijn, voor alle betrokkenen maar bovenal voor de deelnemer zelf. Ook al is het een pilot en kun je nog niet alles 100% optimaal organiseren, het moet wél veilig, gemakkelijk én snel zijn. In eerste instantie is gebleken dat de door ons gebruikte technologie leidde tot een te complex proces. Daarom nemen we begin van komend jaar ook de tijd om het proces te verbeteren en te versimpelen. Hierbij hoort ook de keuze voor de meest gebruiksvriendelijke technologie. We zijn daarom bezig met een heroriëntatie op de samenwerkingspartners waarmee we de toekomst in kunnen.  Tegelijkertijd gaan we samen met maatschappelijke partners in de stad voorbereiden op grotere aantallen deelnemers. Soms moet je weer even de kaarten opnieuw schudden, terug naar de missie, om vervolgens weer te versnellen.

 

Grootse beweging telt op tot resultaat

Dit jaar was ook het jaar van een grootse beweging op schuldengebied. Mooie initiatieven als SchuldenlabNL, Geldfit, de Moedige Dialoog, de Nationale Schuldenroute, Schouders Eronder, de Schuldeiserscoalitie en de Alliantie KinderArmoede. Een kleine greep uit initiatieven die zich inzetten voor dezelfde gezinnen als wij, waar wij ons dan ook graag bij aansluiten. Ik geloof oprecht dat zaken bij elkaar op moeten tellen en zo richten wij het Vaste Lasten Pakket ook in. Wij willen onafhankelijk en aanvullend zijn op alle mooie initiatieven die er zijn. Wat ons betreft dé weg om het Vaste Laste Pakket mogelijk te maken voor iedereen in Nederland die daar baat bij heeft.

 

Komend jaar zullen we het fundament onder het Vaste Lasten Pakket landelijk versterken. Behalve in Den Haag zullen we ook van start gaan in andere steden, zoals Rotterdam en Schiedam. We zijn in gesprek met veel maatschappelijke organisaties en met diverse andere gemeenten. Samen aan de slag, alleen dan gaat het optellen tot het beoogde doel: zorgen dat mensen niet in de problematische schulden terechtkomen.

 

Nieuwe functie als directeur Stichting Vaste Lasten Pakket

Er is dus veel werk aan de winkel. Als één van de initiatiefnemers van het Vaste Lasten Pakket ga ik in 2020 als directeur de Stichting Vaste Lasten Pakket leiden. Daarbij zal ik nauw blijven samenwerken met het team van mede-initiatiefnemer Purpose. Velen van jullie zal ik het komende jaar bezoeken voor een kop koffie. Mocht je ideeën hebben, nieuwe samenwerkingskansen zien of relaties hebben waar ik contact mee zou moeten hebben, laat dat dan vooral even weten.

 

Tot in 2020! En nogmaals: mooie dagen gewenst!

 

Namens het hele team van het Vaste Lasten Pakket

 

Hartelijks, Soler Berk

Soler@vastelastenpakket.nl

0624819955

lees meer
Doe ook mee! Aanmelden ›