12-01-2021

VLP: Ontwikkelingen in de techniek

Om onze deelnemers te ondersteunen verkennen en testen we verschillende digitale oplossingen. Met sommige apps zijn we ook weer gestopt, omdat ze in de praktijk te ingewikkeld bleken of nog niet of niet meer beschikbaar waren. Er is veel beweging in deze innovatieve wereld dus we zijn continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden!

 

Dyme

Dyme is een slimme app die onze deelnemers helpt met een overzicht van hun vaste lasten, het opzeggen van onnodige contracten en het doen van een bespaarcheck bij hun huidige contracten.

 

Buddy App

Vanaf januari 2021 hopen we te gaan samenwerken met Buddy Payment. Een slimme app die deelnemers coacht op hun vrij te besteden bedrag.

 

Utrechts Huishoudboekje

De deelnemers in de Utrechtse pilot met het VLP maken gebruik van het Huishoudboekje, dat automatisch betalingen organiseert en inzicht geeft via een website. In samenwerking met de gemeente Utrecht en VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten) wordt gewerkt aan een landelijk bruikbare versie van het Huisboekje, zodat (bij een succesvol verloop van de pilot) de combinatie met VLP straks ook in andere gemeenten kan worden ingezet.

 

Social Fintech Alliantie (SFA)

De Social Fintech Alliantie is een samenwerkingsverband tussen verschillende technologie-partijen die dit soort apps en hulpmiddelen ontwikkelen. Stichting Vaste Lasten Pakket werkt nauw samen met de alliantie om op de hoogte te blijven van de nieuwste innovaties, die ook voor andere toepassingen zijn in te zetten, bijvoorbeeld door gemeentes. 

 

Meer weten over deze alliantie? Meer informatie: www.socialfintech.nl

 

Op 18 februari 2021 organiseert de Social Fintech Alliantie een webinar. Je hoort dan meer over welke digitale mogelijkheden er zijn, waar je welke oplossing voor inzet en hoe deze oplossingen zich tot elkaar verhouden. Schrijf je hier in: 

www.socialfintech.nl/nieuws/maak-kennis-met-de-digitale-oplossingen

Geef je nu op voor het webinar op 18 februari!

Doe ook mee! Aanmelden ›