Pilot in gemeente Schiedam

Pilot Schiedam

 

Het Vaste Lasten Pakket werd na de pilots in Den Haag en Rotterdam ook actief in Schiedam. We begonnen met mensen die met een ‘schone lei’ uitstromen uit schuldhulpverlening. De eerste stap naar beschikbaarheid van het VLP voor iedereen met beginnende schulden en (risico op) financiële problemen

 

Schuldenaanpak Schiedam

De gemeente Schiedam heeft het onderwerp schuldenproblematiek hoog op de agenda staan. Ze zetten in op innovatieve initiatieven die bijdragen aan het oplossen en voorkomen van schulden. In de toekomst wil de gemeente Schiedam meer aandacht voor preventie: voorkomen dat inwoners van Schiedam schulden ontwikkelen. Door in een vroeg stadium beginnende schulden te signaleren en aan te pakken, wordt ervoor gezorgd dat de situatie niet verergert. Het Vaste Lasten Pakket kan aan deze strategie een belangrijke bijdrage leveren.  

 

De pilot in Schiedam

De pilot is gestart in mei 2020. In eerste instantie richtten we ons op mensen die uitstromen uit een schuldhulpverleningstraject van de gemeente. Zij worden door schuldhulpverleners op weg geholpen en geïnformeerd over het Vaste Lasten Pakket. Na een zwaar traject van 3 jaar kunnen deze mensen vaak wel een steuntje in de rug gebruiken. En gebruik van het VLP verkleint de kans op terugval. 

 

Samenwerking met partners in de stad

In deze pilot werkten we samen met de Gemeente Schiedam en met Stroomopwaarts, die de schuldhulpverlening uitvoert voor de gemeente. Ook werkten we samen met de WijkOndersteuningsTeams (WOT) en Humanitas, die op fysieke locaties vragen beantwoorden over verschillende onderwerpen in de wijk en waar inwoners gemakkelijk naar binnen kunnen stappen.
Doe ook mee! Aanmelden ›