01-06-2020

Roy Budjhawan treedt als strategisch adviseur toe tot Vaste Lasten Pakket

Soler Berk: "Ik ben verheugd Roy Budjhawan als strategisch adviseur welkom te heten binnen VLP. We hopen dankzij zijn brede corporate en social-impactervaring Vaste Lasten Pakket naar een hoger niveau te tillen, in het belang van de kwetsbaren in onze samenleving. We stellen hem graag aan u voor middels een kort interview".

 

Wie is Roy en waar ben jij het meest trots op?

"Op mijn elfde emigreerden mijn ouders van Suriname naar Nederland. Plots woonde ik in Oosterwolde, een klein dorpje in Friesland. De sociale controle in het dorp was groot, met als voordeel dat het onmogelijk was om niet te integreren. Ik kreeg hierdoor snel inzicht in de culturele verschillen tussen Suriname en Nederland en ontdekte hoe je dat soms effectief kon inzetten. Zo maakte ik goed gebruik van de uitbundige Surinaamse verjaardagspartijtjes om nieuwe vrienden te maken en contacten met de buren te versterken. Wellicht heeft dit bijgedragen aan mijn (interculturele) netwerkvaardigheden.

Na mijn studie economie en recht ging ik aan de slag als Management Trainee bij ING. In 2006 mocht ik de afdeling ING Impact Finance opzetten. Binnen deze afdeling konden we financieel en sociaal rendement combineren middels leningen, financiële educatie en onderzoek. Via directe investeringen en via lokale ING-dochters in microfinancieringsinstellingen konden we armen toegang geven tot financiële diensten. We bereikten in met name India, Peru en Turkije meer dan een miljoen ondernemers, waarvan 80% vrouw. We verzorgden daarnaast financiële educatie aan 25.000 vrouwen en hebben er ruim 400 opgeleid tot zelfstandig ondernemers. Daar ben ik echt trots op."

 

In het sociaal maatschappelijk veld ben jij geen vreemde. Juist als bankier, maar ook daarbuiten heb jij het verschil weten te maken voor vele kwetsbaren en maatschappelijke programma’s verder gebracht. Waar komt deze intrinsieke motivatie vandaan?

"Suriname was een ontwikkelingsland, en eenmaal in Nederland hadden mijn ouders het niet breed. Ik heb bij hen gezien hoe het is als je langs de zijlijn van de maatschappij staat. Hierdoor heb ik volgens mij een soort 'gut feeling' ontwikkeld om te begrijpen waar kwetsbare mensen in onze samenleving behoefte aan hebben. Zelf sta ik allang niet meer langs die zijlijn, maar ik voel mij nog altijd betrokken bij mensen die daar om wat voor reden dan ook wel staan.

Ondanks dat ik kan putten uit deze persoonlijke ervaring, is en blijft het een uitdaging om met oplossingen te komen waar de kwetsbaren in onze samenleving écht iets aan hebben, en deze vervolgens, in lijn met wet- en regelgeving, geïmplementeerd te krijgen. En, niet onbelangrijk, de voorgestelde oplossingen moeten ook nog eens passen in alle agenda’s van de stakeholders. Je doet de implementatie van maatschappelijke programma’s dan ook meestal met een team van mensen uit verschillende organisaties, die wel allemaal hetzelfde doel ondersteunen. Ik heb zelf ervaren dat de intrinsieke motivatie van alle teamleden een belangrijke succesfactor is voor het slagen van dergelijke programma’s."

 

Er zijn vele organisaties die het fijn zouden vinden als jij hen zou helpen. Wat raakt jou in de missie en ambitie van het Vaste Lasten Pakket, waardoor jij tijd voor ons vrijmaakt om ons verder te helpen?

"We kijken vaak naar het buitenland, terwijl in Nederland maar liefst 1,4 miljoen mensen kampen met schuldenproblematiek en de primaire zaken in het leven nauwelijks kunnen betalen. Hierbij kan je denken aan eten, onderdak en medische zorg. Ze hebben het gevoel er niet bij te horen. Schuldenproblematiek ligt dus precies op het snijvlak van de persoonlijke ervaring uit mijn jeugd en mijn bancaire expertise. Ik ben de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij de aanpak van schuldenproblematiek binnen de Publiek-Private Samenwerking “Schuldenlab070” en “SchuldenlabNL”.

Het voelt voor mij dan ook heel logisch om bij te dragen aan een organisatie als het Vaste Lasten Pakket (VLP), die ervoor zorgt dat mensen de basisbehoeften in het leven kunnen blijven betalen. En heel belangrijk: hun huis niet kwijtraken. Om te voorkomen dat mensen verder in de problemen raken, is een vast adres essentieel. De aanpak van het VLP zit daarbij goed in elkaar. Zij geeft inzicht en overzicht in de situatie van mensen. Zo creëert zij rust, maar geeft mensen tegelijkertijd handvatten om hun leven weer naar een hoger niveau te tillen. Ik ben blij dat ik mijn expertise nu kan inzetten voor het VLP."

 

Als wij elkaar over een jaar weer spreken, waar staat het Vaste Lasten Pakket dan? En welke rol heb jij daarin kunnen spelen?

"Het VLP heeft dan een solide financiële basis, zodat zij haar model breed uit kan gaan rollen. Het is mijn doel hier een significante bijdrage aan te leveren. Eén van de kansen die ik bijvoorbeeld zie, en waar ik de komende tijd aan wil werken, is ‘gemengde financiering’. Hierbij combineer je donaties, garanties en subsidies, waardoor je commercieel kapitaal gebruiksklaar maakt om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Het hebben van positieve impact staat hierbij voorop. Ook hoop ik dat we het VLP-model zelfs iets uitbreiden. Dat we naast het beheren van de uitgaven van mensen, ook ondersteuning gaan bieden bij het beheren en op orde houden van inkomsten. Ik draag graag bij aan de vormgeving hiervan."

 

In de huidige crisis staat ons een hoop te wachten. De verwachting is dat de enorme groep mensen met schulden, betalingsproblemen en vele aanverwante problemen alleen maar zal groeien. Wat is er volgens jou nodig en waar zouden we als Nederland de komende tijd aan moeten werken?

"Ik ben bang dat deze crisis een brede laag van de bevolking zal raken, met name de mensen die al kwetsbaar zijn. Eerdere periodes van economische terugval hebben ons geleerd dat zij als eerste afvallen in de concurrentie om banen. Daarnaast zie ik grote problemen voor ZZP’ers en kleine zelfstandigen. We moeten ervoor zorgen dat zij in ieder geval hun huis behouden. Zoals ik eerder zei, wanneer mensen geen vast adres meer hebben, worden de problemen vaak alleen maar groter. Niet alleen voor het individu, maar uiteindelijk ook voor de maatschappij.

Bij het verliezen van een baan zal bij veel mensen het inkomen achteruitgaan. We moeten zoveel mogelijk zien te voorkomen dat hier extra problemen uit voortkomen. Het VLP is een preventiemodel: in samenwerking met verschillende partners verlagen we de uitgaven zoveel mogelijk en zorgen we dat mensen de inkomensondersteuning krijgen waar zij recht op hebben.

Het is belangrijk dat publieke en private partners nu samen snel handelen, zodat we kunnen voorkomen dat mensen en gezinnen in grote problemen komen. Ik zal mij de komende tijd hard maken voor het in gang zetten van deze samenwerkingen."

Doe ook mee! Aanmelden ›