06-07-2020

Soler Berk (directeur Stichting Vaste Lasten Pakket) blikt terug én vooruit op 2020

Soler Berk startte op 1 januari  van dit jaar als directeur bij de Stichting Vaste Lasten Pakket. Hij had niet kunnen bedenken dat 2020 zo'n bewogen jaar zou worden! Halverwege het jaar blikt hij terug én vooruit op de ontwikkelingen in ons land en op de eerste pilots met het Vaste Lasten Pakket.

 

Dubbel gevoel

'Onlangs heb ik (vanzelfsprekend op gepaste afstand) met goede vrienden afgesproken en zijn we een hapje gaan eten. Fijn om elkaar weer even in de ogen te kijken en samen te reflecteren op het afgelopen half jaar. We hadden elkaar vaak gesproken, maar een afspraak waarbij we elkaar in het echt konden zien hadden we toch wel gemist. Over één ding waren we het eens: dat het jaar 2020 als coronajaar de geschiedenisboeken in zal gaan en wij onze kleinkinderen over deze tijd zullen vertellen.

Aan tafel deelde ik dat ik ergens ook wel een dubbel gevoel heb overgehouden aan de afgelopen tijd. Enerzijds maak ik mij oprecht grote zorgen. Over de vele mensen die hulp nodig zullen hebben en een groot risico lopen om in de financiële problemen te komen (of het al zijn). Ik zit in het bestuur van de Haagse Sociale Fondsen en daar zien we dat het aantal noodhulpaanvragen de afgelopen maanden drastisch gedaald is. Een groot deel van het maatschappelijk werk en de ondersteuning stond de afgelopen maanden stil. We hebben dus een achterstand én er komen mensen bij.

Grote kans dat grote groepen hun problemen groter zien worden. En dan heb ik echt niet alleen over hun financiën. Veel mensen die de afgelopen jaren prima hun boontjes konden doppen zullen toch hulp nodig hebben. Denk aan mensen die hun baan verliezen, zzp-ers zonder klussen of ondernemers die zich gedwongen zien hun onderneming te sluiten en failliet gaan.

 

Armoede onder kinderen

Zoals velen die mij kennen zullen weten maak ik me sinds jaar en dag druk om kinderen in armoede. En wat deze tijd ook bracht is dat wat voor velen onzichtbaar was, nu zichtbaar is geworden. Het aantal kinderen dat in een gezin in armoede leeft groeit en de gevolgen hiervan worden steeds duidelijker.

Het is dus ook goed dat er veel meer aandacht voor komt en er prachtige initiatieven ontstaan. Er wordt samengewerkt: velen nemen verantwoordelijkheid en zijn bereid te delen. Zo gaan dingen bij elkaar optellen en dat is volgens mij één van de wegen naar de oplossing. En zo wordt een lang onderbelicht thema, dat vaak toch wel als politiek vraagstuk werd neergezet, een samenlevingsvraagstuk. Dat dit nu zichtbaar wordt is echt winst. Hopelijk leidt dat tot een versnelling op het armoede- en schuldenthema.

En dat voelt dus dubbel. Enerzijds een grote crisis, met stevige gevolgen. En tegelijkertijd is 2020  voor mij ook het jaar dat we als samenleving dichter bij elkaar komen. Waarbij saamhorigheid en gedeelde smart verbinding brengt. De stad, de buurt, het gezin weer dichter bij elkaar komen. We realiseren ons weer meer wat echt belangrijk is in het leven.

Ik hoop dan ook dat dit het moment is dat we de kaarten opnieuw schudden en dingen echt anders gaan doen. Eén van de meest inspirerende boeken van de afgelopen tijd heb ik onlangs nog maar weer eens gelezen: Veenbrand, van Kim Putters. Hierin spreekt hij over de noodzaak voor een nieuw sociaal contract. Elke crisis brengt zijn eigen boodschap en als je het mij vraagt is het nu tijd dat wij met elkaar op alle vlakken een nieuw sociaal contract aangaan. Laten we deze crisis aangrijpen om in dialoog te gaan met elkaar over wat wenselijk is in onze samenleving, boven wat haalbaar is.

"We realiseren ons weer meer
wat echt belangrijk is in het leven"

Vaste Lasten Pakket in beweging

In mijn werkende leven was er afgelopen tijd ook veel in beweging. Begin 2020 besloot ik om mijn schouders te zetten onder de verdere opbouw van Stichting Vaste Lasten Pakket. En nu zijn we echt gestart, komen alle innovaties die we aan het bouwen zijn in beweging. Klinkt stoer, en zo voelt het ook wel.

We gaan twee stappen vooruit en dan weer één achteruit. Het kost veel tijd om het financieel rond te krijgen maar tegelijk voelen we de urgentie om dit snel van de grond te krijgen. We voelen een enorme haast. De support die we krijgen van onze partners, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, fondsen en gemeenten is echt hartverwarmend. Ik ben hen veel dank verschuldigd. Voor het geduld, het meedenken, de tijd en energie en bovenal alle open feedback waarmee zij ons en daarmee de deelnemers verder helpen.

 

Eerste inzichten eind 2019… en wéér door!

Zo hebben we op basis van een eerste pilot eind 2019 in Den Haag veel geleerd. We waren in enorm veel kuilen gestapt en elke beer die er bestaat zijn we onderweg wel ergens tegen gekomen. Maar dus wel een hele ‘rijke’ pilot: bomvol waardevolle inzichten en learnings. Wat genoeg basis gaf om direct vanaf 2 januari 2020 een hoop zaken om te gooien en het concept aan te scherpen.

 

Kortom: kaarten opnieuw schudden en weer door. We hebben de eerste drie maanden snoeihard gewerkt, met een geweldig team. Samenwerkingen gestart met gemeenten en vele maatschappelijke organisaties. Een heuse servicedesk ingericht voor deelnemers en partners, met een 0800-nummer dat kosteloos gebeld kan worden. We hebben het aanmeldproces versimpeld, een nieuwe technologiepartner gevonden in Moneyou Go. Daarnaast hebben we ingezet op zichtbaarheid, het delen van inzichten en ophalen van feedback. We maken deze reis immers samen.

 

De restaurants stonden klaar voor servies...

De mensen die mij kennen weten dat ik houd van gastronomie. Ik heb een groot deel van mijn leven gewerkt in vele restaurants. Ik gebruik de termen uit het geweldige metier van restaurateurs dan ook  graag als metafoor.

Voor mij voelde het als volgt: we waren drie restaurants gestart en wel in Den Haag, Rotterdam en Schiedam. We hadden de zwarte en de witte brigade getraind. En alle ingrediënten in huis om een prachtig servies te draaien. Kom maar op met de gasten, zeiden we tegen elkaar. Wij gaan jullie voorzien van prachtige ervaringen en ontzorgen, met grote tevredenheid tot gevolg.

 

...en toen kwam corona

Alles in ons proces was ingesteld op fysieke afspraken: de gesprekken met deelnemers, bijeenkomsten met onze samenwerkingspartners, aanmeldloketten op de locaties van onze samenwerkingspartners. Maar toen kwam corona en stond de wereld even stil. En zoals we het nu hadden bedacht zouden we met onze pilots ook echt stil komen te staan. Terwijl de urgentie groter was dan ooit. We moesten dan ook, net zoals vele horecaondernemers, ons concept helemaal omgooien. Dus daar gingen we. We startten met webinars voor partners, deelnemers en hulpverleners. We maakten online instructievideo’s. We richtten ons in op digitale ondersteuning en telefonische aanmeldgesprekken door de servicedesk. We startten lokale campagnes via social media en hebben de maatschappelijke partners voorzien van flyers en posters.

En gek genoeg bracht dit juist ook versnelling. We draaien inmiddels onze hand niet meer om voor virtuele bijeenkomsten en trainingen voor grote groepen deelnemers, maatschappelijke organisaties, gemeenten, consulenten en andere partners. En zo hebben we de eerste deelnemers aangemeld, hebben we vele nieuwe partners aangehaakt en verwachten we dat het aantal deelnemers de komende maanden stevig zal oplopen.

"Gek genoeg bracht corona
ook versnelling in onze pilots"

Hybride model: niet iedereen is digivaardig

Zoals we verwachtten waren de maandelijkse virtuele trainingen voor sommigen toch een brug te ver. Niet alleen deelnemers maar ook maatschappelijke partners die het toch te lastig vinden. Het vraagt namelijk best wel wat digitale vaardigheden van de deelnemers en hulpverleners.

Een aantal van hen staat op een wachtlijst. We hebben hen de afgelopen maanden regelmatig gebeld om te vragen hoe het gaat en zodra het weer kan worden er weer fysieke afspraken gepland. Helaas hebben we een aantal ook niet meer weten te bereiken.

Een belangrijke les die we geleerd hebben is echter dat we niet te snel conclusies moeten trekken of iemand wel of niet digivaardig genoeg is. Met een beetje hulp en eenvoudige tools komen velen van hen echt een heel eind. En voor degenen die meer hulp nodig hebben maken we binnenkort een fysieke afspraak en geven we hen de aandacht die nodig is. Deze hybride aanpak zorgt voor meer schaal en snelheid.

 

Moneyou Go, Buddy Payments en het Utrechtse Huishoudboekje

We zijn gestart met de app van Moneyou en de komende maanden staan in het teken van opschaling. Daarin gaan we ook de samenwerkingen met Buddy Payments en het Utrechtse Huishoudboekje verder vormgeven. We zien namelijk dat er voor de verschillende typen deelnemers ook verschillende oplossingen nodig zijn.

 

De tweede helft van 2020: samen het verschil maken

Het Vaste Lasten Pakket is ontstaan vanuit de heilige overtuiging dat we samen kunnen komen tot schaalbare oplossingen om velen te helpen. Dit willen we doen met oplossingen, innovatie, afspraken en tools die u en ik ook zouden willen omarmen. Ofwel: een aanpak zonder stigma. Het uitgangspunt is dat we samen het verschil kunnen maken. Dit zien we ook terug in onze community: een bont gezelschap van vele betrokken organisaties. Maar het zijn bovenal gepassioneerde mensen, die werken voor allerlei bedrijven, publieke instellingen en maatschappelijke organisaties, die allemaal samen met ons hetzelfde doel voor ogen hebben: écht werkende oplossingen voor financiële problemen, met impact op grote schaal.

 

We zijn uit de startblokken, maar de schaalbaarheid die we nastreven vraagt tijd en intensieve samenwerking. Het Vaste Lasten Pakket vormt een stukje van de puzzel. Er zijn vele prachtige initiatieven waar wij graag mee samenwerken. Denk aan SchuldenlabNL en de verschillende lokale Schuldenlabs, de Nederlandse Schuldhulproute en Geldfit. We moeten de puzzel samen leggen, alleen dan kunnen we optellen en versnellen. Daarom zal het tweede deel van 2020 voor ons in het teken staan van realisatie én van brede samenwerking.  

 

Graag tot gauw maar weer. En als jullie vragen hebben of opmerkingen dan weten jullie mij te vinden.'

 

Hartelijks, Soler

Contact met Soler Berk?

Soler is te bereiken op / 06-24819955

Doe ook mee! Aanmelden ›