01-05-2020

Vaste Lasten Pakket, Utrechts Huishoudboekje en VNG Realisatie bundelen krachten

Samen met Gemeente Utrecht en VNG Realisatie gaan Stichting Vaste Lasten Pakket en Purpose werken aan de koppeling tussen het ‘Huishoudboekje’ en het Vaste Lasten Pakket. En we zien zelfs nog meer kansen voor samenwerking. Door de bundeling van onze kennis, ervaring en netwerken ontstaat een unieke mogelijkheid om oplossingen te ontwikkelen voor landelijke toepassing in alle gemeentes. In april hebben we de eerste stappen gezet in deze ambitieuze samenwerking.

 


De kracht van deze samenwerking

Stichting Vaste Lasten Pakket helpt mensen bij het verbeteren van hun financiële situatie. Daartoe ontwikkelen we oplossingen zoals het vaste lasten pakket, maar onze ambitie reikt verder. De samenwerking met het Utrechtse Huishoudboekje en de VNG komt voort uit onze gedeelde ambitie om grote groepen mensen met geldzorgen te helpen om hun inkomsten en uitgaven beter in balans te brengen, om groeiende schulden en financiële stress te voorkomen. Door de bundeling van krachten ontstaat een groot maatschappelijk netwerk van vaste lasten partners, gemeenten en maatschappelijk hulporganisaties waar ook belangrijke landelijke partijen zoals de belastingdienst en het UWV in meewerken.

lees meer

Koppeling Huishoudboekje en VLP

Komende tijd gaan we in elk geval aan de slag om het Vaste Lasten Pakket te kunnen koppelen aan het Huishoudboekje. Het Huishoudboekje werkt met een tweede rekening, waar de inkomsten binnenkomen en direct de belangrijkste vaste lasten voor de gebruikers van het Huishoudboekje betaald worden. Dit is door de Gemeente Utrecht ontwikkeld en geïmplementeerd, en wordt nu samen met VNG Realisatie geschikt gemaakt voor landelijk gebruik. Dat gebeurt via aansluiting op de landelijke standaard voor gemeenten: de ‘common ground’. In dit project wordt al met diverse andere grote gemeenten samengewerkt, waaronder Rotterdam.

 

Door de beoogde koppeling met het Vaste Lasten Pakket krijgen gemeentes die het Huishoudboekje willen implementeren de keuze om de voordelen van het Huishoudboekje te combineren met de voordelen van het Vaste Lasten Pakket: hulp bij optimalisatie van de vaste lasten en maandelijks financieel voordeel. Het Huishoudboekje wordt daarmee toegevoegd aan de financial management tools waar we in het Vaste Lasten Pakket mee samenwerken, naast Moneyou Go en de Buddy app.

 

Bredere samenwerking

Om mensen met geldzorgen te helpen willen we niet alleen de uitgavenkant verbeteren (met het Vaste Lasten Pakket) maar ook oplossingen bieden om het inkomen te optimaliseren. Zowel landelijk als gemeentelijk zijn tientallen toeslagen en inkomensregelingen beschikbaar, maar het vinden en aanvragen van de regelingen is vaak onnodig ingewikkeld. Daardoor maken mensen lang niet altijd gebruik van datgene waar ze recht op hebben, of ze zitten veel te lang in onzekerheid over hoeveel ze zullen krijgen. Dit kan sneller en simpeler, via een slimme geautomatiseerde oplossing. Samenwerkingspartners gemeente Utrecht en VNG Realisatie zien dit ook, en daarom onderzoeken wij als Stichting Vaste Lasten Pakket hoe we ook hierin gezamenlijk zouden kunnen optrekken.

 


Gezamenlijk doel: mensen met geldzorgen beter helpen

Het brede maatschappelijk draagvlak dat ontstaat door deze samenwerking met Gemeente Utrecht en VNG Realisatie geeft ons veel vertrouwen. Oplossingen worden doorontwikkeld en aan elkaar gekoppeld en kunnen straks op grote schaal worden ingezet. Om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen te helpen hun financiële zaken beter te regelen: in deze tijd van grote onzekerheid over de financiële toekomst van veel mensen is dat van grote waarde.

lees meer
Doe ook mee! Aanmelden ›