Onderdeel van schuldenaanpak 'Reset Rotterdam'

Rotterdam heeft veel inwoners die te maken hebben met geldzorgen, armoede en schuldenproblematiek. Gemeente Rotterdam lanceerde in maart 2019 dan ook het plan 'Reset Rotterdam - op weg naar een schuldenvrije generatie Rotterdammers'. In deze aanpak krijgt naast schuldhulpverlening ook preventie veel aandacht. Bijvoorbeeld door meer voorlichting aan jongeren. Maar ook door schulden beter bespreekbaar te maken en veel aandacht te geven aan vroegsignalering. Door in een zo vroeg mogelijk stadium beginnende schulden te herkennen en aan te pakken kan erger worden voorkomen. Ook de inzet van innovatie, met nieuwe oplossingen om mensen beter te helpen, is onderdeel van de Reset. Het Vaste Lasten Pakket kwam dan ook al snel in beeld als interessante kans voor Rotterdam.

 

Eerste proef met uitstromers uit schuldhulpverlening

De eerste proef in samenwerking met gemeente Rotterdam was gericht op mensen die na een traject van schuldhulp, vaak zo'n 3 jaar budgetbeheer, weer schuldenvrij een nieuwe start maken. Het Vaste Lasten Pakket kan dan heel goed werken om de geldzaken direct goed op de rit te zetten, en zo te voorkomen dat er in de toekomst weer nieuwe problemen ontstaan. Helaas blijkt dat een aanzienlijk deel van de uitstromers in de eerste jaren toch weer tegen problemen aanlopen. Het organiseren van de inkomsten en uitgaven met behulp van verschillende apps en begeleiding van de servicedesk, kan daarbij helpen. Ook hebben we een tijdlang getest wat jhet effect is van 30 euro korting die elke maand wat extra financiële ruimte geeft. De Rotterdammers werden samen met de budgetbeheerders geënthousiasmeerd om mee te doen met het VLP.  

 

Samenwerking met partners in de stad

Ook werken we samen met verschillende maatschappelijk organisaties in de stad om andere doelgroepen te benaderen. We proberen gezinnen te benaderen in bepaalde wijken, of in samenwerking met jongerenorganisaties of sociale werkgevers. Door ervaringen in de verschillende pilotsteden uit te wisselen hebben de initiatieven elkaar versterkt en leerden we steeds beter wat het beste werkt. 

 

Diverse deelnemers uit Rotterdam worden momenteel nog steeds begeleid door de servicedesk.

 
Deelnemer worden? Neem contact op!

Woon je in Rotterdam en wil je graag deelnemen aan het Vaste Lasten Pakket? Neem dan contact op via de contactpagina, of schrijf je in voor één van de webinars voor deelnemers.

Meer informatie over de webinars

Doe ook mee! Aanmelden ›