'Wij gaan voor een
schuldenzorgvrij Den
Haag!'
Inge Luttikhuizen
Samenwerkingspartner
'Het Vaste Lasten Pakket
is een mooi instrument
om mensen te helpen
betere keuzes te maken'
Dirk-Jan Wolfert
Samenwerkingspartner
'Wij willen bijdragen
aan het succes van
het Vaste Lasten Pakket'
Anco Galesloot
Samenwerkingspartner
‘Het Vaste Lasten
Pakket helpt mensen
hun geld beter te benutten’
Richard Meijer
Samenwerkingspartner
'Het Vaste Lasten Pakket
kan de negatieve spiraal
doorbreken'
Sanne Lamers - Nibud
Samenwerkingspartner
‘Met het Vaste Lasten
Pakket kunnen klanten
gebruik blijven maken
van primaire levensbehoeften
zonder de toenemende
financiële druk’
Arjan Visser - KPN
Vaste Lasten Partner
‘Sinds jaar en dag
zet ik mijn schouders
onder maatschappelijke
vraagstukken’
Soler Berk
Initiatiefnemer
'Ik ben ervan overtuigd
dat dit veel mensen
écht gaat helpen'
Dick-Jan Abbringh - Purpose
Initiatiefnemer
'Het Vaste Lasten Pakket
is een win-win model
voor iedereen!'
Frank van Jeveren - Purpose
Initiatiefnemer
'Het Vaste Lasten Pakket
biedt perspectief'
Jolien Dirven - Purpose
Initiatiefnemer
'Het is fantastisch
als het Vaste Lasten
Pakket mensen extra
lucht kan geven'
Sylvia de Bruijn - Purpose
Initiatiefnemer
'Door slim samen te
werken kunnen we een
groot maatschappelijk
probleem oplossen'
Kim Jochemsen - Purpose
Initiatiefnemer

Samen maken wij dit mogelijk

In de afgelopen maanden is bevestigd hoe groot het belang is van samenwerking, zowel op landelijk als op lokaal niveau. Het Vaste Lasten Pakket valt of staat met nauwe samenwerking tussen de Vaste Lasten Pakket-organisatie, haar partners, leveranciers, adviseurs en anderszins betrokkenen. Ieder heeft zijn eigen reden om in het Vaste Lasten Pakket te geloven, maar samen delen wij hetzelfde doel: maatschappelijke winst. Alleen samen kunnen wij het Vaste Lasten Pakket mogelijk maken en wij zijn iedereen die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het initiatief tot dus ver dan ook erg dankbaar.

De Initiatiefnemers

  • Soler Berk is adviseur binnen het sociaal domein en corporate social responsibility, met focus op sociale inclusie van kwetsbare doelgroepen. Soler Berk werkt als associate nauw samen met Purpose. Lees meer
  • Purpose is een jonge, vernieuwende en bovenal missie-gedreven adviesorganisatie. Dick Jan Abbringh, oprichter van Purpose, stond samen met Soler Berk aan de wieg van het Vaste Lasten Pakket. Lees meer

De Samenwerkingspartners

  • De pilot van het Vaste Lasten Pakket in Den Haag is een project onder Schuldenlab070. In het Schuldenlab070 werken publieke en private partners en de gemeente Den Haag samen om innovatieve oplossingen voor schulden en armoede te ontwikkelen. Lees meer
  • De Vastelastenbond investeert haar kennis en ervaring rondom vaste lasten om de impact van het Vaste Lasten Pakket zo groot mogelijk te maken. Lees meer
  • Budlr stelt haar budget technologie ter beschikking aan het Vaste Lasten Pakket om bij de start van het proces snel en compleet inzicht te genereren. Lees meer
  • Buyproxy biedt haar innovatieve app ter beschikking die huishoudens helpt om zelf grip te krijgen en te houden op hun inkomsten en uitgaven. Lees meer
  • Nibud is als inhoudelijk adviseur betrokken bij de ontwikkeling van het Vaste Lasten Pakket. Lees meer

De Vaste Lasten Partners

Om het Vaste Lasten Pakket te realiseren streven we met de deelnemende leveranciers naar een marktdekking van 60 - 80% per categorie. Op dit moment zijn wij volop in gesprek met veel verschillende leveranciers en het aantal formele toezeggingen voor deelname loopt snel op. Wij doen ons best om onderstaand overzicht continue aan te vullen.

  • KPN is als eerste telecom provider aangesloten bij het Vaste Lasten Pakket en draait mee in de pilot. Lees meer

De adviesraad

 

Stichting Vaste Lasten Pakket wordt in raad en daad bijgestaan door een zes-koppige adviesraad. En daar zijn wij trots op! Gezamenlijk bezit de adviesraad uitgebreide kennis over de verschillende onderdelen van het Vaste Lasten Pakket. 


Danielle van den Akker

Lid landelijke stuurgroep Moedige Dialoog & Productmanager financiële redzaamheid Rabobank

Willem Los

Senior Manager Business Innovation Consumer Lending NN

Roeland van Geuns

Lector Armoede interventies Hogeschool van Amsterdam,

Jose Hendriksen

Directeur Stimulansz

Tamara Madern

Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering Hogeschool Utrecht

Jan van der Hulst

Manager Budgetbegeleiding Gemeente Den Haag

Met dank aan onze financiers:

Op de hoogte blijven van
Het Vaste Lasten Pakket?

Meld je aan voor updates.

Ja graag!

Vul het formulier in en wij reageren indien mogelijk


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je aanmelding. Je hoort van ons zodra we een update hebben.

Doe ook mee! Ook partner worden ›