Met het Vaste Lasten
Pakket kan ik klanten
met geldzorgen echt
een helpende hand bieden
klantcontactmedewerker bij Zilveren Kruis
De hulpverleners van het VLP zijn
als collega's van een andere organisatie.
Samenwerken en doorverwijzen is
daardoor makkelijk en vertrouwd
Schadeverzekeraar

Bouwen aan duurzaam betaalgedrag

Als vaste lasten partner is het belangrijk dat jouw klanten hun rekeningen goed en op tijd betalen. Het kan gebeuren dat dit voor een deel van jouw klanten even niet meer lukt. Je kunt dan streng worden en incassokosten in rekening brengen, maar voor kwetsbare klanten kan je het probleem daarmee alleen maar erger maken. Het Vaste Lasten Pakket kan in het kader van sociaal incasseren deze klanten helpen om weer financieel gezond te worden. Dat draagt bij aan klantbehoud en helpt te bouwen aan duurzaam betaalgedrag.

 

Zachte aanpak met harde resultaten
In een pilot met Zilveren Kruis hebben klanten met beginnende betaalproblemen zich laten begeleiden door het Vaste Lasten Pakket. Klanten waardeerden de begeleiding met een 9, herstellen financieel en ervaren meer perspectief. Dit leidt er toe dat klanten weer beter kunnen betalen. 70% van de deelnemers betaalt de premie, ten opzichte van 30% vóór deelname. Er worden meer betalingsregelingen afgesloten, die ook beter nagekomen worden. Ook zijn er minder financiële handelingen nodig (telefoongesprekken en brieven) als gevolg van het verbeterde betaalgedrag. 

"Samenwerking met het VLP zorgt ervoor dat wij onze klanten met geldzorgen meer kunnen bieden. Het is een verlengstuk van je eigen organisatie, waardoor je nog meer waarde kunt toevoegen aan je dienstverlening" - Projectleider Zilveren Kruis

Inzet tijdens verschillende fasen van het incassoproces

Het Vaste Lasten Pakket kan worden ingezet in verschillende fasen van het incassoproces. Bijvoorbeeld voor klanten die voor de 2e keer een betalingsregeling niet nakomen of klanten die zonder actie overgedragen worden aan een incassopartner. Wij denken graag mee om het Vaste Lasten Pakket op de juiste manier en op het beste moment in te zetten, zodat het voor jouw klanten en jouzelf als schuldeiser het meeste oplevert. We trainen jouw klantcontactmedewerkers en ontzorgen zoveel mogelijk om binnen de afgesproken afhandeltijden het Vaste Lasten Pakket aan te bieden.

Ook samenwerken met het Vaste Lasten Pakket?

Neem contact met ons op via het onderstaande formulier!

Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je aanmelding.