Het hielp mij een stok
achter de deur te hebben
Oud deelnemer
Je houdt zelf de regie
over je financiën,
dat is fijn!
Oud deelnemer

Doorbreken van de negatieve 'schuldenspiraal'

De vaste lasten nemen een steeds grotere hap uit je budget. Hoge energieprijzen, dure boodschappen en hoge huren. Geen wonder dat grote groepen mensen rondlopen met geldzorgen en betalingsachterstanden. Kleine betalingsachterstanden kunnen snel oplopen tot grote schulden, en dit leidt tot financiële stress en gezondheidsklachten. Het kan een groot verschil maken als iemand meekijkt en helpt om deze ‘negatieve schuldenspiraal’ te doorbreken.

 

Financiële hulp op afstand met behoud van eigen regie

Stichting Vaste Lasten Pakket helpt mensen met beginnende betalingsproblemen om hun financiën weer op orde te brengen. Als deelnemer houd je zelf regie over je financiën, maar krijg je ondersteuning van een financieel hulpverlener die op afstand, telefonisch of via videobellen, met je meedenkt. Bijvoorbeeld met het scheppen van overzicht, aanvragen van de juiste toeslagen en het treffen van betalingsregelingen. De focus ligt op het op tijd en goed betalen van de vaste lasten, omdat dit de basis vormt van een financieel stabiele situatie en een opstapeling van incassokosten voorkomt.

 

Toeleiding via vaste lasten partners en gemeenten

Stichting Vaste Lasten Pakket werkt samen met vaste lasten partners zoals zorgverzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties. Zij zijn als eerste dat klanten hun rekeningen niet meer goed kunnen betalen. Zij kunnen hen het Vaste Lasten Pakket aanbieden als een steuntje in de rug. Ook gemeenten kunnen het Vaste Lasten Pakket aanbieden, bijvoorbeeld als een vorm van nazorg na een intensief schuldhulpverleningstraject. Het Vaste Lasten Pakket helpt mensen om weer met vertrouwen hun eigen financiën te regelen en niet terug te vallen in een schuldensituatie. Je kunt alleen (kosteloos) deelnemen aan het Vaste Lasten Pakket via een verwijzing van je gemeente of vaste lasten partner.

Zo werkt het Vaste Lasten Pakket

• Voor mensen met beginnende problemen

Het Vaste Lasten Pakket is er voor mensen met beginnende financiële problemen die nog zonder tussenkomst van een schuldhulpverlener opgelost kunnen worden. Omdat Stichting Vaste Lasten Pakket op afstand begeleidt is het belangrijk dat deelnemers kunnen werken met DigiD en internetbankieren en dat ze de Nederlandse of Engelse taal op B1-niveau machtig zijn.

• Deelname via vaste lasten partners en gemeenten

Mensen worden naar het Vaste Lasten Pakket verwezen door gemeenten en vaste lasten partners (bijvoorbeeld je zorgverzekeraar, energieleveranciers of woningscorporatie). Via een verwijzing is deelname aan het Vaste Lasten Pakket kosteloos voor deelnemers. Niet elke gemeente of vaste lasten partner werkt samen met het Vaste Lasten Pakket. 

• Waarom de naam het Vaste Lasten Pakket?

Het originele idee was om al je vaste lasten in één pakket te laten betalen. In ruil hiervoor kreeg je een kleine korting op je Vaste Lasten. In de praktijk bleek deze vorm niet haalbaar en was er vooral behoefte aan persoonlijke begeleiding bij geldzorgen. Het Vaste Lasten Pakket richt zich daar nu op, met een focus op het goed en op tijd betalen van de Vaste Lasten. Want dat geeft overzicht en voorkomt onnodige incassokosten. 

• Kennismaking en aanmeldgesprek

Na een verwijzing neemt een medewerker van het Vaste Lasten Pakket contact op om kennis te maken en meer over het Vaste Lasten Pakket te vertellen. Als iemand dan nog steeds interesse heeft, wordt een aanmeldgesprek gepland om te starten met de begeleiding. Dit aanmeldgesprek helpt om een overzicht te krijgen van de inkomsten en uitgaven. Als het nodig is, wordt er ook een schuldenoverzicht opgesteld en geholpen om passende betalingsregelingen te treffen met schuldeisers. Ook wordt er verkend of er recht is op inkomensondersteunende regelingen. 

• Variabele looptijd

Deelname is tijdelijk, omdat het Vaste Lasten Pakket helpt om weer stabiel te worden. Als iemand daarna weer rust en overzicht heeft, gaat diegene zelfstandig verder. De looptijd hangt af van de afspraken met de betreffende vaste lasten partner of gemeente die de verwijzing heeft gedaan. Gemiddeld is de begeleidingsduur een half jaar. Daarna is er nog een periode van nazorg, waarbij het Vaste Lasten Pakket nog wel bereikbaar is als hulplijn bij problemen. 

 

• Servicedesk

Deelnemers kunnen met hun vragen terecht bij de servicedesk van het Vaste Lasten Pakket. De servicedesk is van maandag t/m vrijdag te bereiken tussen 10:00 en 15:00 via 0800 313 0303, of via servicedesk@vastelastenpakket.nl.

• Een stichting

De organisatie van het Vaste Lasten Pakket valt onder de Stichting Vaste Lasten Pakket, een stichting zonder winstoogmerk. De stichting werkt nauw samen met de vaste lasten partners en gemeenten om deelnemers toegang te geven tot het Vaste Lasten Pakket. Het Vaste Lasten Pakket is een initatief van maatschappelijk adviesbureau Purpose en Soler Berk. 

• Privacy

Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze deelnemers. Er worden niet meer gegevens uitgewisseld dan nodig is met bijvoorbeeld gemeenten of met de vaste lasten partners om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Als de stichting wettelijk verplicht is om (nadere) afspraken over de uitwisseling van gegevens te maken, dan zorgen we daarvoor. Meer weten over hoe de Stichting Vaste Lasten Pakket met persoonsgegevens omgaat? Hier vind je onze privacyverklaring.

 

Wil jij ook doorverwijzen naar het Vaste Lasten Pakket?

Neem contact met ons op via het onderstaande formulier!

Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je aanmelding.