29-01-2019

Stichting Vaste Lasten Pakket is een feit

Op 29 januari 2019 is de Stichting Vaste Lasten Pakket opgericht. Dit is een stichting zonder winstoogmerk met als doel: ‘de ontwikkeling en implementatie van het concept Vaste Lasten Pakket en het zorgdragen voor dan wel aansturen van de uitvoering van alle activiteiten die daaruit voortkomen (…). Met het Vaste Lasten Pakket streeft de stichting ernaar om mensen met (beginnende) schulden meer financiële rust en ruimte te bieden, en het mogelijk te maken uit de schulden te komen en te blijven.’

 

Het bestuur van Stichting Vaste Lasten Pakket bestaat de komende tijd uit Sylvia de Bruijn (vz), Dick-Jan Abbringh en Soler Berk. Vanaf 1 februari vallen alle activiteiten voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het Vaste Lasten Pakket onder de stichting.

Doe ook mee! Aanmelden ›