12-01-2021

Terugblik 2020 en vooruitblik 2021

Beste vrienden, geïnteresseerden en partners van het Vaste Lasten Pakket,

Namens het hele team wens ik jullie en jullie naasten en dierbaren, een gezond en hoopvol 2021 toe. Dat het een jaar mag worden waarin wij samen, ieder vanuit zijn eigen expertise, positieve impact mogen maken voor velen. Van nature ben ik iemand die graag vooruit kijkt en zaken in beweging zet. Maar om goed vooruit te kunnen kijken en stil te staan bij ons ‘big hairy goal’ wil ik toch eerst kort terugblikken op 2020.


Het was een pittig en tegelijkertijd een impactvol jaar. We zijn ongelofelijk dankbaar dat we samen met velen van jullie deze reis mogen maken. Want zo voelt het. Een reis waarbij de bestemming wel bekend is, maar we kunnen kiezen uit vele routes. En zo ging het ook in 2020.

Deze coronatijd droeg bij aan de veerkracht van ons concept, en aan een gevoel van urgentie en nodige haast. Tegelijkertijd zorgde het voor een steeds veranderend speelveld: lokaal en nationaal. Tjonge, wat hebben we ongelofelijk veel geleerd. En elke keer dat we dachten dat we alle beren op de weg inmiddels hadden ontmoet, kwam er nog een.


De impact van de VLP servicedesk

We moesten de kaarten vaak opnieuw schudden en dingen anders gaan organiseren. De realiteit dwong ons om op verschillende manieren deelnemers te bereiken. We zetten een uitgebreide servicedesk op die daarin een cruciale rol vervult en zorgt voor persoonlijke ondersteuning: digitaal én op fysieke locaties. De servicedesk werkt als een laagdrempelig vangnet waar je met je hulpvraag terecht kan en welkom bent. We hielpen velen, maar niet allemaal op dezelfde wijze. Niet voor iedereen is het Vaste Lasten Pakket de passende oplossing dus begeleiden we ook velen naar andere vormen van hulp.


Eenvoud en inzichtelijk maken van impact

Een andere belangrijke les is dat we ons concept soms wat te ingewikkeld maakten. Partners vragen ons geregeld: voor wie doen jullie het nu eigenlijk, voor de mensen met schulden, voor de vaste lasten partners of juist voor de gemeenten? Voor ons staat de deelnemer centraal en daarom organiseren we wat we doen. En dat helpt vooral de deelnemers zelf, maar ook de vaste lasten leveranciers en de gemeenten hebben daar veel baat bij.

Toch blijkt dit soms wat ingewikkeld uit te leggen, en als het gaat om de uitvoering is het ook niet altijd nodig is om alles tot in detail uit te leggen. In plaats van uitleggen wat je doet, kun je beter laten zien wat je doet.

 

We zijn dit jaar dan ook gewoon aan de slag gegaan. En zo hebben we in de afgelopen maanden meer dan 150 mensen kunnen helpen, waarvan er nu bijna 90 deelnemen in het Vaste Lasten Pakket. Deze week gaan we magische grens van 100 deelnemers passeren. De komende maanden op naar honderden deelnemers.

 

De eerste terugkoppeling van deze groep deelnemers laat ons zien dat het hen rust en veiligheid biedt. En dat naast de deelnemers ook onze partners hier baat bij hebben. Doordat zij hun rol beter kunnen vervullen of doordat zij zo een doelgroep kunnen bereiken die eerder buiten beeld bleef. Door samen te werken voor deze mensen maken we samen verschil en impact. Tegelijkertijd blijft het ook uitdagend om deze impact op een goede manier te aan te tonen om te onderbouwen welke waarde onze aanpak toevoegt aan alles wat er al aan hulp geboden wordt. En die onderbouwing wordt de komende tijd nu juist cruciaal, om partners aan ons te binden en onze aanpak op te kunnen schalen.

 

Daarom zullen wij de komende fase gebruiken om te illustreren wat de positieve impact is op onze deelnemers en wat het oplevert voor de verschillende partners en voor de samenleving.

Soler Berk: "De coronatijd droeg bij aan de veerkracht van ons concept en aan een gevoel van urgentie"

Vooruitblik op 2021: groei als uitgangspunt

We realiseren ons dat we maar een klein stukje van de grotere puzzel zijn en dat vraagt van ons dat wij zoveel mogelijk aansluiten bij wat er al is. Samenwerken is de sleutel. En om schaalbaar te worden zullen wij nog meer de samenwerking zoeken, op lokaal en nationaal niveau. Daarom werken wij in de komende maanden toe naar een ijkpunt, waarop we voor alle partijen duidelijk hopen te maken welk stukje wij toevoegen aan de puzzel en wat daarvoor nodig is.

Dit betekent concreet dat we een reisverslag gaan optekenen, met alle geleerde lessen van de afgelopen twee jaar: de hobbels, de successen en de impact die we al hebben kunnen maken voor de huishoudens die we hebben bereikt. Hierin nemen we ook de resultaten van het onderzoek van de Hogescholen van Amsterdam en Utrecht onder onze deelnemers mee.


Daarnaast werken we aan een maatschappelijke impactanalyse en zal er een nieuwe businesscase komen, op basis van een toekomstplan met één of meer uitgewerkte toekomstscenario’s. Het reisverslag en het toekomstplan maken we samen met partners en deelnemers, en hopen we in de loop van het eerste kwartaal met iedereen te kunnen delen.

Zo werken we aan een stevige basis voor groei in de komende jaren. Niet om een paar honderd mensen te helpen, maar om uiteindelijk misschien wel honderdduizend mensen te kunnen helpen. Dit kunnen we alleen bereiken in nauwe samenwerking met onze partners, met landelijke organisaties zoals SchuldenlabNL en de Nationale Schuldhulproute, met lokale en landelijke overheden en met mogelijke sociale investeerders.

 

We kijken uit naar een impactvol 2021!