15-04-2020 / Pilot in gemeente Rotterdam

Pilot van start in Rotterdam

Pilot van start in Rotterdam

Rotterdam heeft veel inwoners die te maken hebben met geldzorgen, armoede en schuldenproblematiek. In maart 2019 lanceerde Rotterdam het plan “Reset Rotterdam”. Hierin wordt aandacht besteedt aan vroegsignalering van schulden. Het Vaste Lasten Pakket kwam snel in beeld als interessante mogelijkheid voor de stad.

 

De pilot in Rotterdam

In Rotterdam zijn we gestart met 20 budgetconsulenten die het VLP gaan voorleggen aan een deel van hun cliënten.  In het begin zullen we ons richten op uitstromers van een 3-jarig 

schuldhulpverleningstraject bij de gemeente. Later zullen we het VLP ook als preventief instrument inzetten. Een groot deel van de uitstromers heeft in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van budgetbeheer en het VLP zal voor hen een mooi vervolg zijn. Door de samenwerking met Moneyou Go, en het gebruik van ‘potjes’ voor het reserveren van vaste lasten maand zal het regelen van geldzaken een stuk gemakkelijker worden op weg naar financiële zelfredzaamheid. Daarnaast is de 30 euro per maand een extra steuntje in de rug.

 

Samen met partners meer mensen helpen

Net als in Schiedam en Den Haag zijn we met verschillende partners in de stad in gesprek om uiteindelijk nog meer mensen te kunnen helpen met het Vaste Lasten Pakket. De verwachting is dat rond half mei de eerste deelnemers van start gaan in het Vaste Lasten Pakket en hiermee meer financiële rust en ruimte gaan ervaren.    

Doe ook mee! Aanmelden ›