PRIVACYVERKLARING STICHTING VASTE LASTEN PAKKET

 

Hieronder de privacyverklaring van de Stichting Vaste Lasten Pakket

gevestigd Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ  Utrecht,  Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73834238, hierna “Stichting” en ook “wij” en “onze”.

 

Inleiding

De Stichting heeft onder de naam Vaste Lasten Pakket een concept in beheer met als doel dat de deelnemers aan dit concept (hierna: “de Deelnemers”) hun vaste lasten onder controle krijgen. De Stichting verwerkt in dit verband persoonsgegevens (hierna: “Gegevens”). De Stichting vindt jouw privacy belangrijk en verwerkt je Gegevens alleen overeenkomstig de wet en dit privacyreglement. Dit houdt onder meer in dat wij je Gegevens alleen verwerken voor het doel waarvoor zij verkregen zijn en dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze doen. In deze privacyverklaring geven wij een toelichting op de wijze waarop wij met je Gegevens omgaan.

 

Gegevens die wij verwerken

 

Deelnemers aan het Vaste Lasten Pakket

Van Deelnemers verwerken wij o.a. de volgende Gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN-nummer van jouw bankrekening;
 • Maandelijks terugkerende inkomsten en uitgaven;
 • Contract- en klantgegevens van partij(en) bij wie de Deelnemer vaste lasten heeft.

  

Updates & contactformulier

Als je je via onze website www.vastelastenpakket.nl (hierna: “de Website”) aanmeldt voor onze updates vragen wij je om je:

 • naam;
 • achternaam  en
 • e-mailadres.

 

Als je het contactformulier invult vragen wij naast bovengenoemde gegevens o.a. ook om je telefoonnummer.

 

Websitebezoeker

Als je de Website bezoekt verwerken wij:

 • je IP-adres;
 • gegevens over jouw surfgedrag op de Website.

 

Meer specifieke informatie over de Gegevens die we bij je bezoek aan de Website verwerken, vind je in onze Cookieregelement

 

Overige Gegevens die wij verwerken

Wij verwerken uiteraard ook Gegevens van contactpersonen bij organisaties waarmee wij samenwerken en van leveranciers. Het gaat daarbij om contactgegevens als:

 • naam;
 • achternaam;
 • e-mailadres en
 • telefoonnummer.

 

Doel van de verwerkingen

Deze Gegevens stellen ons in staat om:

je te kunnen bereiken als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • de overeenkomst die we met je hebben financieel en administratief af te kunnen handelen;
 • je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • jouw gedrag op onze website te analyseren om onze website te verbeteren (IP-adres);
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te optimaliseren;
 • te kunnen voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

 

Delen van Gegevens met derden

Wij delen je Gegevens alleen met derden, als:

 • dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met je hebben;
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn of
 • wij daarvoor je specifieke toestemming hebben ontvangen.

 

Het kan voorkomen dat de Stichting je Gegevens krijgt van een andere organisatie. Wij checken in dat geval of de organisatie toestemming (of een andere grondslag) heeft om je Gegevens te verwerken. Ook leggen we vast van wie we je Gegevens krijgen, zodat we je –als je daarom vraagt- die informatie kunnen geven. Sowieso leggen wij de bron van de Gegevens vast, ook als je zelf Gegevens verstrekt.

 

Locatie Gegevensverwerking

Wij verwerken je Gegevens in principe alleen in Nederland, maar in ieder geval alleen binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “de EER”). Binnen de EER wordt je privacy op dezelfde manier als in Nederland beschermd. Als wij op enig moment besluiten om je gegevens in landen buiten de EER te verwerken, informeren we je daarover in ons privacyreglement. Als de wet dat vereist, zullen we bovendien vooraf om specifieke toestemming vragen. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

 

Cookies

De Stichting maakt op haar Website alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Als wij voor het plaatsen van cookies je toestemming nodig hebben, vragen we die vooraf. Dit doen we bij jouw eerste bezoek aan onze Website.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Meer informatie over cookies?

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”

Consumentenbond: “Cookies verwijderen”

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

 

Bewaartermijn en beveiliging

De Stichting heeft diverse maatregelen genomen om je Gegevens te beschermen tegen verlies/diefstal/onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • we bewaren je Gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen. Als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal Stichting zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden;
 • je Gegevens kunnen alleen worden ingezien door daarvoor geautoriseerd personeel van de Stichting;
 • iedere medewerker heeft een persoonlijke wachtwoord/gebruikersnaam om in te loggen in het digitale systeem;
 • de digitale systemen die we gebruiken, zijn beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens daarvoor gangbare beveiligingsnormen;
 • eventuele papieren dossiers/informatie scannen wij en vernietigen wij vervolgens. We bewaren (dus) geen hardcopy dossiers;
 • als bedrijven in onze opdracht jouw Gegevens verwerken, maken wij zo nodig afspraken met ze, om er voor te zorgen dat ze net zo zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw Gegevens omgaan als wij doen.

 

Jouw rechten

Op grond van de wet heb je een aantal rechten die je helpen om jouw privacy te beschermen, bijvoorbeeld:

 • het recht op informatie: het recht om te weten of en welke Gegevens de Stichting van jou verwerkt en waarom;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van jouw Gegevens;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je Gegevens te verzetten. Als de verwerking van je Gegevens bijvoorbeeld is gebaseerd op je toestemming, kunt je deze intrekken. Het intrekken van je toestemming kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de deelnemersovereenkomst. Als dat zo is, laten we je dat weten.   
 • het recht op beperking van de verwerking van je Gegevens;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de Gegevens die je aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een machine-leesbaar format;
 • het recht op vergetelheid.

 

Klachten

We vinden het belangrijk dat je je goed voelt bij de manier waarop we met je Gegevens omgaan. Als je desondanks een klacht hebt, laat het ons dan alsjeblieft weten. We doen ons uiterste best doen om samen met jou tot een oplossing te komen. Je kunt je klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als je ons dat laat weten.

 

Contactgegevens

De actuele contactgegevens van de Stichting vind je bovenaan deze privacyverklaring. Je kunt ons ook bereiken via de contactformulieren op de Website.

Als je een vraag hebt over deze privacyverklaring, gebruik wilt maken van je rechten of een klacht hebt, stuur dan een bericht naar info@vastelastenpakket.nl. Wil je bij het onderwerp alsjeblieft ‘Privacy’ vermelden?

 

We doen ons best om binnen 4 weken na ontvangst van je bericht te reageren. Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, voldoen wij zo mogelijk aan je verzoek. Maar het kan zijn dat er een reden is waarom wij niet aan je verzoek kunnen of mogen voldoen. Als dat zo is, leggen we uit waarom.

 

Natuurlijk gaan we ook met de in dit verband aan ons verstrekte Gegevens zorgvuldig om.

 

ID-controle

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot uitoefening van wettelijke rechten door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in dat geval in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

Privacyverklaring Stichting Vaste Lastenpakket

Versie mei 2021