26-03-2019

Stichting Vaste Lasten Pakket partner van Alliantie Kinderarmoede

Vandaag begint de Alliantie Kinderarmoede, waarbij verschillende organisaties zijn aangesloten, met het bedenken van nieuwe oplossingen voor de aanpak van kinderarmoede. Het doel is dat geen enkel kind in 2030 de dupe is van armoede. Ook mogen er geen gezinnen in armoede meer bijkomen. Ook Stichting Vaste Lasten Pakket doet mee, samen met 90 andere organisaties. Lees in onze pledge hoe wij bijdragen aan het bestrijden van kinderarmoede:

 

In 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vallen. Om dit te bereiken gaat Stichting Vaste Lasten Pakket ervoor zorgen dat in de komende 1,5 à 2 jaar het Vaste Lasten Pakket wordt ontwikkeld, getest en op grote schaal geïmplementeerd. We streven ernaar dat over 5 jaar meer dan 100.000 huishoudens/gezinnen zullen deelnemen, die dankzij het Vaste Lasten Pakket (VLP) meer financiële ruimte en minder zorgen gaan ervaren. 

 

Er zijn in Nederland meer dan 1,3 miljoen huishoudens met risicovolle en problematische schulden, waaronder veel gezinnen met kinderen. Toch weten zij de weg naar hulp lang niet altijd te vinden; schaamte speelt daarin bijvoorbeeld een rol. Het Vaste Lasten Pakket kan helpen deze drempel te verlagen, omdat het een positief gepositioneerd hulpmiddel is, dat in een vroeg stadium wordt ingezet, dus vóórdat de problemen al (te) hoog zijn opgelopen. Het Vaste Lasten Pakket is dan ook primair bedoeld voor mensen met beginnende financiële problemen. Daarnaast kan het een steuntje in te rug zijn voor mensen die zijn uitgestroomd uit schuldhulpverlening en weer zelfstandig hun financiën op orde moeten zien te houden.

 

Deelnemers aan het Vaste Lasten Pakket krijgen beter inzicht in hun uitgaven en ontvangen financieel voordeel op de vaste lasten in het pakket. De betalingen van de vaste lasten worden centraal georganiseerd en afgestemd op het moment van inkomen. Deelnemers die toch in achterstand komen worden snel en sociaal geholpen. Vaste lasten aanbieders ondersteunen het Vaste Lasten Pakket en bieden de deelnemers, in ruil voor beter betaalgedrag, een financieel voordeel. Opgeteld bespaart een gezin zo gemiddeld 40 euro per maand. Deelname aan het Vaste Lasten Pakket zorgt ervoor dat mensen uit de negatieve spiraal komen en daardoor beter in staat zijn om hun financiële problemen structureel aan te pakken.

 

De komende 1,5 jaar wordt het Vaste Lasten Pakket getest en opgeschaald, in eerste instantie in drie testgemeenten (om te beginnen in Den Haag). De Stichting werkt actief samen met de aanbieders van vaste lasten, met gemeentes en schuldhulpverleners en met technologie- en andere partners. Door actieve uitwisseling van de opgedane kennis en ervaringen tijdens de pilot ontstaan ook weer nieuwe ideeën, samenwerkingen en initiatieven, die helpen om de schulden- en armoedeproblematiek aan te pakken.

 

Het succes van het Vaste Lasten Pakket leunt op een brede samenwerking, over grenzen heen, met een cruciale rol voor de vaste lasten aanbieders zelf: woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiebedrijven, telecomaanbieders, banken, verzekeraars en het waterbedrijf. Samen met al deze partijen zullen we het Vaste Lasten Pakket van papier af brengen, zodat gezinnen met financiële problemen er hun voordeel mee kunnen doen. Wij komen graag in contact met organisaties in alle relevante categorieën die dit samen met ons willen verder brengen.

 

Meer lezen over de Alliantie Kinderarmoede? Dat kan hier.

Doe ook mee! Aanmelden ›