02-11-2023

Evaluatierapport pilot bij Zilveren Kruis

Steeds meer schuldeisers willen sociaal incasseren en zoeken passende instrumenten om hier invulling aan te geven. Zilveren Kruis heeft een pilot gedaan met Stichting Vaste Lasten Pakket (VLP) om klanten met betalingsproblemen tot duurzamer betaalgedrag te begeleiden. In totaal zijn er 100 klanten verwezen en neemt ca. 50% deel aan het VLP. De begeleiding duurt 3 tot maximaal 6 maanden. Hun ervaringen en de effecten zijn gemonitord.

 

Ervaren welzijn en financiële situatie deelnemers verbetert

Uit de pilot blijkt dat dat klanten de begeleiding van Stichting Vaste Lasten Pakket waarderen met een 9. Ze ervaren meer financieel overzicht (+1,4), hun stress neemt af (-2,2), hun vertrouwen in de toekomst groeit (+3,5) en hun ervaren mentale gezondheid verbetert (+1,1). Ook medewerkers van Zilveren Kruis waarderen het Vaste Lasten Pakket en ervaren meer handelingsperspectief: “Met het VLP kan ik mensen een extra optie aanbieden. […], een houvast, een helpende hand. […] Met het VLP kan ik iets concreets aanbieden.”

 

Inzet van het Vaste Lasten Pakket draagt bij duurzaam betaalgedrag

Doordat klanten financieel herstellen, zich beter voelen en meer perspectief ervaren, zien we ook dat klanten beter kunnen betalen. 70% van de deelnemers betaalt de premie t.o.v. 30% vóór deelname. Er worden meer betalingsregelingen afgesloten, die ook beter nagekomen worden. 85% van de klanten heeft alle maandbetalingen betaald of heeft alles al volledig afbetaald. Ook zijn er minder financiële handelingen nodig (telefoongesprekken en brieven) als gevolg van het verbeterde betaalgedrag. De effecten zijn daarmee positief voor alle betrokkenen. 

Het hele evaluatierapport lezen? Download het hier

Ook samenwerken met het Vaste Lasten Pakket?

Neem contact op via onderstaand formulier

Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je aanmelding.