18-06-2024

Ontdek met de minipilot wat het Vaste Lasten Pakket voor jouw organisatie kan betekenen

Per 1 juni bieden we de mogelijkheid om een minipilot met het Vaste Lasten Pakket (VLP)  te starten. In de minipilot stuurt één klantcontactmedewerker 10 klanten met een betaalachterstand door naar het VLP. De klant wordt persoonlijk begeleid door één medewerker van het VLP. Vanuit daar monitoren we samen het effect op het betaalgedrag van jouw klanten.

 

Waarom een minipilot?
De minipilot geeft je in 4 maanden een goed beeld van de werkwijze van het VLP, de samenwerking tussen VLP en jouw medewerkers en het effect op het betaalgedrag van jullie klanten.

 

Wat kan je verwachten tijdens de pilot?
Wij trainen en begeleiden één van jouw medewerkers in het samenwerken met het VLP. We maken afspraken over welke klanten de medewerker naar het VLP gaat doorverwijzen. Bijvoorbeeld klanten met meerdere mislukte betalingsregelingen, een achterstand van 3 maanden of meer of klanten waar een sterk vermoeden is van meerdere schulden. Wij helpen de doorverwezen klanten naar een financieel stabiele situatie, door overzicht en rust te creëren. Wij schakelen direct met de financiële afdeling van jouw organisatie om tot een betalingsregeling te komen, samen met de klant.

Reina Otto (Ketenmanager Zilveren Kruis): “De klant blijft altijd zelf verantwoordelijk en dat is belangrijk. Zelf de regie hebben over je financiën voelt altijd beter."

Wat brengt de minipilot van VLP jouw klanten?

·        Je klant wordt proactief benaderd

·        Je klant heeft één vast contactpersoon

·        Je klant krijgt hulp bij het maken van een financieel en schuldenoverzicht

·        Je klant krijgt hulp bij het treffen van betalingsregelingen

·        Je klant wordt geholpen met het aanvragen van toeslagen

·        Je klant ontvangt 4 maanden lang persoonlijke begeleiding en een twee-wekelijks check-up gesprek

Hoe eindigt de minipilot?
Na vier maanden eindigt de pilot en evalueren we. Je ontvangt een overzichtelijk en visueel rapport over de effecten van het Vaste Lasten Pakket op de  klanten en jouw organisatie. In het rapport worden resultaten gedeeld, zoals het aantal afgesloten betalingsregelingen en de ontwikkeling van het betaalgedrag van jouw klanten. Deze evaluatie en rapportage helpen je om te bepalen of het waardevol en nuttig is om meer klanten door te verwijzen naar het VLP.   

Wat kost een minipilot?
Deelname aan de minipilot vraagt een eenmalige investering van €7.500. Hiermee help je 10 klanten met financiële problemen aan meer overzicht, stabiliteit en rust. Dit is inclusief een interactieve workshop voor jouw medewerker, een evaluatie en eindrapportage. 

 

Meer weten over de minipilot? Meld je aan voor een oriënterend gesprek met Lia de Koff, teamleider VLP via het onderstaande formulier.

Meld je aan voor een oriënterend gesprek


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Wat leuk dat je meer wil weten over de minipilot! We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om een gesprek in te plannen. 

 

Met vriendelijke groet, 


Team Vaste Laste Pakket