22-11-2023

Webinar resultaten pilot met VLP bij Zilveren Kruis - Reeds geweest

Header website2

------ Het webinar heeft op 23 januari reeds plaats gevonden. Je kunt de opname om het terug te kijken opvragen via Doekes (d.prakken@purpose.nl). Op 27 februari om 16:00u wordt er een vervolg webinar georganiseerd -------

Steeds meer vaste lasten partners willen sociaal incasseren en zoeken passende instrumenten om hier invulling aan te geven. Zilveren Kruis heeft een pilot gedaan met Stichting Vaste Lasten Pakket om hen te begeleiden in het op orde krijgen van hun financiën. In totaal zijn er 100 klanten verwezen en neemt ca. 50% deel aan het Vaste Lasten Pakket. Hun ervaringen en de effecten zijn gemonitord.

 

Webinar pilot Vaste Lasten Pakket bij Zilveren Kruis - 23 januari 16:00 tot 17:00

In dit webinar nemen Zilveren Kruis en Vaste Lasten Pakket je mee in de pilot en haar resultaten. Je krijgt een goed beeld van: 

  • Wat het Vaste Lasten Pakket is en hoe dit past in een sociale incasso strategie
  • Op welke manier het Vaste Lasten Pakket is ingezet bij Zilveren Kruis
  • Wat de effecten waren op klanten, medewerkers en de organisatie