06-07-2020

Mijlpaal: eerste 10 deelnemers gestart!

Stand van Zaken begin juli 2020

 

De eerste tien deelnemers zijn gestart!

Inmiddels zijn er tien deelnemers die actief meedoen met het Vaste Lasten Pakket. Maar dat is niet alles, al meer dan 50 geïnteresseerden hebben zich bij ons gemeld. Er staan continu aanmeldgesprekken ingepland. Ook is er een aantal mensen wel geïnteresseerd, maar zij starten liever als er een desktopversie beschikbaar is of als de rust in de privésituatie is teruggekeerd.

 

Deze geïnteresseerden zijn via verschillende toeleiderskanalen bij ons terecht gekomen: via de pilotgemeenten, Geldzaken 070, woningcorporatie Staedion en het Jongeren Perspectief Fonds. Ook zijn er deelnemers die zichzelf hebben aangemeld voor Het Vaste Lasten Pakket, via onze website, en zijn er de eerste uitstromers uit Budget Beheer, uit Den Haag en Rotterdam, die nu gebruik maken van onze service.

 

De eerste lichting deelnemers is tot nu toe voornamelijk afkomstig uit Den Haag, waar de pilot als eerste is gestart. Daar gaat nu snel verandering in komen, nu we de eerste aanmeldgesprekken met uitstromers van Budget Beheer in Rotterdam en Schiedam gaan voeren. En er lopen verschillende afspraken met maatschappelijke organisaties in alle drie de pilotsteden, om deelnemers toe te leiden.

 

We zijn heel blij met de samenwerking met de verschillende teams in de pilotsteden, die het Vaste Lasten Pakket onder de aandacht brengen bij hun cliënten. Fijn om te merken hoe enthousiast zij zijn. En we leren veel van hun feedback en goede suggesties, waardoor we bijvoorbeeld de flyer en de gebruikersvoorwaarden hebben kunnen verbeteren.

 

Het Vaste Lasten Pakket online door het coronavirus

Een groot deel van de (aanmeld)gesprekken heeft niet fysiek kunnen plaatsvinden. Toen de lockdown startte in maart, zijn we direct op zoek gegaan naar alternatieven. We hebben veel potentiële deelnemers gesproken via beeldbellen of een andere manier van telefonisch contact. Hierdoor ontstonden veel leuke en soms ook grappige momenten. We spraken onder andere een student geneeskunde die via het Vaste Lasten Pakket de financiële zaken regelt voor zijn ouders, die niet zo goed Nederlands spreken. Ook spraken we een vrouw die zo enthousiast werd tijdens het aanmeldgesprek dat we haar meteen hebben benoemd tot onofficieel ambassadrice van het Vaste Lasten Pakket. Wij werden erg blij van de positieve reacties van mensen die gebruik gaan maken van het pakket. Zij nemen de regie over hun geld weer in eigen handen en hebben veel baat bij de app Moneyou Go.

 

De eerste 30 euro financieel voordeel is uitgekeerd

De eerste deelnemers hebben afgelopen maand ook hun 30 euro financieel voordeel mogen ontvangen. Het is leuk om te zien dat deelnemers met deze maandelijkse 30 euro allemaal een ander doel hebben. Een deelneemster uit Den Haag vertelde ons te sparen voor een dagje uit. Een andere deelnemer gebruikt de 30 euro om de roodstand op een rekening af te betalen.

 

We blijven volop bezig met de werving van nieuwe deelnemers. Er staan voor de komende weken alweer diverse aanmeldgesprekken en telefonische intakegesprekken in onze agenda!